Värmeverket

Plats: Värmeverket, Västerås
Uppdragsbeskrivning: Betongrenovering
Beställare: Mälarenergi
År: 2012