Publicerad 2021-06-15

Uppsala centralstation

Utförande: Ny kalkputs
Plats: Uppsala
Beställare: Jernhusen
År: 2011