Lagersberg, etapp II

Plats: Eskilstuna
Beställare: NCC
Uppdragsbeskrivning: Tilläggsisolering och rivputs
År:2013

FÖRE
Totalt 7 stycken fastigheter som tilläggsisoleras och rivputsas. Vårt eget putssystem Smartfront kommer att göras på en av fastigheterna.