Österlånggatan i Gamla stan

Plats: Österlånggatan, Stockholm
Beställare: Ulla Bystedt
Uppdragsbeskrivning: Fasadrenovering, putsning
År: 2009