Kv Sånglärkan

Uppdragsbeskrivning: tilläggsisolerar, putsning, genomfärgad ytputs
Plats: Eskilstuna
Beställare: HSB Brf Sånglärkan
År: 2012-2013
Totalentreprenör

Front RKAB har fått i uppdrag att renovera 6 huskroppar åt Brf Sånglärkan vid Sveaplan i Eskilstuna. Fasaderna tilläggsisoleras med en 50 mm fasadskiva som putsas och avfärgas med en siliconhartsputs i smakfulla färger. Samtidigt utförs diverse plåt och träarbeten, och nya skärmtak monteras.