Slottsgatan

Uppdragsbeskrivning: Putsning
Plats: Slottsgatan 19, Västerås
Beställare: HMB
År: 2009