Stadshotellet

Uppdragsbeskrivning: Utvändig & invändig renovering av tak och fasader
Plats: Eskilstuna
Beställare: Infab / Eskilstuna Kommun
År: 2011-2012
Underentreprenad

Efter branden som ödelade Eskilstuna stadshotell anlitades Front RKAB för utförande av putsarbeten på det ”nya” stadshotellet. Omfattande putsarbeten både in och utvändigt har utförts varsamt för att återskapa den funkiskaraktär hotellet en gång hade.