Gamla lasarettet

Uppdragsbeskrivning: Total utvändig renovering
Plats: Västerås
Beställare: Landstinget Västerås
År: 2006-2008
Totalentreprenör

Front RKAB har under tre års tid utfört omfattande arbeten på gamla lasarettet i Västerås. Taket har fått ny papp och delvis nya pannor och delvis återanvänt tegel. Den gamla putsen på fasaderna avlägsnades och ersattes av ny kalkputs som avfärgats med en kalkfärg i smakfull kulör. Samtliga fönster har renoverats och fått en ny linoljefärg. Vidare har omfattande plåtarbeten utförts då den mäktiga spira som pryder hela byggnaden totalrestaurerats.