Holmen

Var: Torshälla, Eskilstuna
Beställare: NCC
Arbetet utfört år: 2013
Uppdragsbeskrivning: Putsning