Publicerad 2021-07-13

Fyrtornet

Plats: Västerås
Beställare: HMB
Uppdragsbeskrivning: Putsning, nyproduktion
År: 2013