Tunavallen

Uppdragsbeskrivning: Putsning och isolering
Plats: Eskilstuna
Beställare: PEAB
År: 2005