Övriga fasader

Utöver mur- och putsfasad, så utför vi även andra typer av arbeten såsom PCB-sanering, plattsättning och mycket mer.

Kontakta oss för att komma fram till vilka åtgärder som behövs och - om ni inte vill göra allt - i vilken ordning åtgärderna bör utföras. Vi kommer mer än gärna med konsultationer.

Våra tjänster

Murning och putsning

Vi erbjuder kompletta och kundanpassade helhetslösningar för fasadarbeten det vill säga puts- och murningsarbeten - både nyproduktion och renovering.

Tilläggsisolering

En välisolerad byggnad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Fönster-, balkong- och takrenovering

I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi arbetar med totalentreprenad, vilket innebär att vi ser till hela fastighetens yttre vilket inbegriper även fönster, tak och balkong.

Övriga fasader

En fasad kan bestå av många olika typer av material. Vi är specialister på att renovera, förnya och reparera så gott som alla slags fasader.