Lagersbergsgården

Uppdragsbeskrivning: slamning på tegel
Plats: Eskilstuna
Beställare: PEAB
År: 2012
Underentreprenad

Peab anlitade Front RKAB när fasadarbeten på Lagersbergsgården skulle utföras. Fasaderna är murade med fasadtegel och därefter påfördes en sk. slammad genomfärgad puts för att uppnå likartad karaktär som kringliggande byggnader med ett lyckat resultat.