Fogdetorp

Var: Fogdetorp, Södertälje
Arbetet utfört år: 2019
System eller metod: FRONT har putsat fasaden på Södertäljes största bostadsrättsförening.

Tilläggsisolering: SmartFront


Läs mer: 
https://www.sto.se/sv/referenser/referenser-detailview_109120.html