Nyköpings Högstadium

Plats: Nyköping
Uppdrag: Fasadmurning
Beställare: Byggmästarna i Nyköping AB
År: 2013-2014