Publicerad 2021-07-13

Täby Centrum

Uppdragsbeskrivning: murning och putsning
Plats: Stockholm
Beställare: Strabag
År: 2012