G:a Tekniska

Plats: Eskilstuna
Uppdragsbeskrivning
Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
År: 2012-2013