Kumla anstalt

Uppdragsbeskrivning: murning
Plats: Kumla
Beställare: Skanska Sverige AB
År: 2009

Murning av fasader och invändiga väggar på nybyggnad av block F & T på Kumlaanstalten. Fasaderna isolerades med en skalmursskiva och murades med en blandning av rött & rosétegel från Haga.