Strandvägen

Utförande: Fasadrenovering, putsning.
Plats: Strandvägen, Stockholm
Beställare: Larix
År: 2010