Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)

Uppdragsbeskrivning: Murning, nyproduktion
Plats: Stockholm
Beställare: Akademiska Hus / Veidekker
År: 2011-
Underentreprenör