Publicerad 2021-07-13

Surbrunnsgatan

Uppdragsbeskrivning: renovering, byte av fönster och markarbete
Plats: Stockholm
Beställare: Brf Trasten
År: 2013