Publicerad 2021-07-13

Engelsbergs Herrgård

Uppdragsbeskrivning: Ny kalkputs
Plats: Västmanland
Beställare: Nordstiernan
År: 2010