Kloster kyrka

Plats: Eskilstuna
Beställare: Svenska Kyrkan
År: 2011

Utförande: Rengöring av samtliga valv (tak) 22 meter högt invändigt med svamp, samt lagning av sprickor. Lagat och kalkat den utvändiga listen runt om kyrkan.