Värdshusvägen 6-14

Uppdragsbeskrivning: balkong- och fasadrenovering
Plats: Botkyrka
Beställare: Botkyrkabyggen
År: 2012