Årby

Uppdragsbeskrivning: Balkongrenovering
Plats: Eskilstuna
Beställare: Graflunds
År:2005

En omfattande renovering av cirka 400 balkonger i Årby vid infarten till Eskilstuna. Samtliga balkonger försågs med nya framkanter samt nya fronter.