Karlberga Park

Uppdragsbeskrivning: tilläggsisolering och puts
Plats: Södertälje
Beställare: HMB Construction
År: 2008