Kronskogen

Uppdragsbeskrivning: Isolering och puts
Plats: Eskilstuna
Beställare: PEAB
År: 2007-2011