Skeppsbron Nyköping

Utförande: Tilläggsisolering och puts
Plats: Nyköping
Beställare: PEAB
År: 2012-2013

Front har fått äran att utföra denna spännande fasadentreprenad, en betongsilo i hamnen byggs om till exklusiva lägenheter.

Fasaderna tilläggsisoleras med 200 mm fasadskiva som tagits fram speciellt för att passa cylinderformen. Putsen har vi tagit fram tillsammans med beställaren och den avfärgas med en genomfärgad silikonhartsputs