Tilläggsisolering fastighet

Om man vill minska energiförbrukningen, få ett tystare hus eller eller bara vill byta utseende på fasaden, kan en tilläggsisolering med en ny putsfasad vara en bra åtgärd. All energianvändning har en miljöpåverkan. I Sverige går cirka 30 procent av energianvändningen till att värma våra hus.

En välisolerad byggnad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Fördelar med tilläggsisolering av fasaden

  • Ökar värdet på fastigheten
  • Lägre energikostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tystare hus
  • Mindre fukt i fasaden
  • Bättre boendemiljö utan kalldrag och med högre luftflöde

SmartFront-metoden

SmartFront-metoden är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Installationen ger en betydande energibesparing och en hälsosam boendemiljö.

Efter genomförd renovering nås en energibesparing på upp till 75% med bättre boendemiljö samt minskning av radongaser och koldioxidutsläpp.

SmartFront hjälper dig att nå de miljömål som EU och regeringen satt för 2030.

För mer information om SmartFront: www.smartfront.se eller Stefan Forsberg, tel. 070-241 70 15 eller stefan@smartfront.se.

Våra tjänster

Murning och putsning

Vi erbjuder kompletta och kundanpassade helhetslösningar för fasadarbeten det vill säga puts- och murningsarbeten - både nyproduktion och renovering.

Tilläggsisolering

En välisolerad byggnad utgör grunden för minskad energianvändning och genom att se till att fastigheten är isolerad, minskar energibehovet till uppvärmning och därmed även påverkan på miljön.

Fönster-, balkong- och takrenovering

I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi arbetar med totalentreprenad, vilket innebär att vi ser till hela fastighetens yttre vilket inbegriper även fönster, tak och balkong.

Övriga fasader

En fasad kan bestå av många olika typer av material. Vi är specialister på att renovera, förnya och reparera så gott som alla slags fasader.