Renovering av fönster, tak och balkong

Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerat yttre skal på fastigheten, vilket omfattar fasad, tak, balkong och fönster som är i stort behov av renovering. I samband med en fasadrenovering är det alltid bra att se över hela fastighetens skick. Vi renoverar, byter ut och lägger nytt tak, fönster och balkonger. Att byta till moderna fönster och lägga nytt tak är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden.


Balkong
Balkonger är den för de allra flesta en viktig del av fastigheten. En påbörjad vittring eller en skador i form av sprickor eller andra skador försämrar snabbt balkongen och gör den i värsta fall otrygg. Vi erbjuder renoveringar i rätt läge - då kan mer omfattande och dyrare reparationer längre fram förebyggas. 

Summerat gällande balkonger, betong, räcken och inglasningar så utför vi:

  • Renovering
  • Rengöring
  • Omgjutning
  • Prefab-montering
  • Utökning (bredd,längd)
  • Impregnering och ytbehandling
  • Byten och renovering av balkongfronter/räcken
  • Inglasningar
  • Översyn och åtgärdsförslag
  • Totalåtagande

Fönster
Att löpande underhålla sina fönster är otroligt viktigt för livslängden. Till slut kommer man till ett större underhållsbehov vilket ofta kallas för renovering. Att byta till moderna fönster är inte bara en fråga om att väsentligt öka livslängden, utan också om förbättringar av miljö och energivärden. Moderna fönster är både tystare och tätare och det finns idag många möjligheter till smarta lösningar,

Vi erbjuder renoveringar eller byten av fastighetens fönster i samband med en fasadrenovering.

Tak
Med tiden uppstår slitage på alla byggnader. Livslängden på ett tak varierar från cirka 5 till 60 år beroende på typ av tak, konstruktion och förebyggande underhåll. Taket utsätts för stora väderskiftningar, vilket gör att behov av takrenovering uppstår med tiden. 

Taket på fastigheten är det som håller vattnet borta och värmen kvar. Med andra ord är det viktigt att åtgärda eventuella problem omgående för att undvika kostsamma skador. Vi har stor erfarenhet av att syna, renovera och lägga om. Vi tar hand om alla typer av plåtarbeten och ser över taksäkerheten.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida