KTH STUDENTBOSTÄDER

Var: Stockholm
Ägare: KTH Studentbostäder
Beställare: Mecon Bygg AB
Arbetet utfört år: 2016-2017
Vilka av vår hantverkare var där: Jocke Westman, Adam Westman, Jens Erkus, Henrik Segerlind mfl.
System eller metod: Fasadmurning samt puts på isolering
Leverantör: Tegel Wienerberger