STIGA Sports Arena

Var: Munktellstaden i Eskilstuna
Ägare: Eskilstuna kommun
Beställare: Peab
Arbetet utfört år: 2016
Vilka av vår hantverkare var där: Micke Kasunic, Marcus Kasunik, Göran Olsson mfl.
System eller metod: Traditionell fasadmurning
Övrigt: Tegel, Wienerberger röd, schatterat