Kloster kyrka

Kloster kyrka

Kloster kyrka
Plats: Eskilstuna
Best: Svenska Kyrkan
År: 2011

Rengöring av samtliga valv (tak) 22 meter högt invändigt med svamp, samt lagning av sprickor. Lagat och kalkat den utvändiga listen runt om kyrkan.

Kloster_7 Kloster_6 Kloster_5 Kloster_4 Kloster_3 kloster_1