Årby

Årby

Årby- Balkongrenovering
Plats: Eskilstuna
Beställare: Graflunds
År:2005

En omfattande renovering av ca 400 balkonger i Årby vid infarten till Eskilstuna. Samtliga balkonger försågs med nya framkanter samt nya fronter.