Sponsring

Sponsring är en del av FRONTs marknadsföring. Det är också en kanal för oss att visa vårt samhällsengagemang och vår passion för sport.

Nedan presenteras ett urval av de föreningar FRONT är med och sponsrar:

Genom vår sponsring vill vi ge en positiv bild av FRONT och skapa goda relationer till våra kunder, allmänheten och våra anställda. FRONTs sponsring riktar sig främst till föreningar som är verksamma inom vår region.