Styrelsemässan

Styrelsemässan i Uppsala

Tack alla besökare för intressanta och roliga diskussioner om enstegstätade fasader, energibesparingar och ny teknik under Styrelsemässan i Uppsala.

/ Mikael Pettersson och Stefan Forsberg