SmartFront - Tilläggsisolering

Med Smartfront blir inomhustemperaturen mindre känslig för plötsliga ändringar i utomhustemperaturen. Smartfront ger ett högre luftflöde med renare luft. Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.

Praktiskt taget allt arbete med Smartfront sker från utsidan. Det innebär minimal störning för hyresgästerna och – kanske det viktigaste – att hyresgästerna kan bo kvar i sina lägenheter under tiden som arbetet pågår. Varje hyresvärd är medveten om svårigheterna med att vid renoveringsarbeten uppbringa ersättningslägenheter samt kostnaderna det medför.

Smartfront kan mer än halvera energiförbrukningen. Energin som går åt till att värma upp ventilationsluft kan utgöra hela 40% av värmeenergibehovet. Värmeåtervinning innebär därmed en betydande energi- och kostnadsbesparing. För fastighetsägaren är Smartfront en trygg investering som ökar värdet på byggnaden.