Nyhetsbrev 2-2018

Läs hela nyhetsbrevet här >

Tack alla för besöket på Skidstaven den 13/3. En bra eftermiddag och kväll med mycket kloka frågor. Kul att så många ville besöka vår arbetsplats i Västertorp.

Nordbygg 2018.
Stefan Forsberg föreläser om hur du kan spara 75% av dina energikostnader. På Nordbygg den 13/4 klockan 14.30 på INNEKLIMATSCENEN. Välkomna!

Läs hela nyhetsbrevet här >