FRONT blir en del av Fasadgruppen

Fasadgruppen genomför sitt hittills största förvärv genom köpet av Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Mälardalen och dess bolag Front RK, rapid hyrställningar samt SmartFront, tillsammans kallade Frontkoncernen. Genom förvärvet utökar Fasadgruppen sin närvaro i Mälardalen och stärker sitt erbjudande med den unika energieffektiviseringslösningen SmartFront.

Frontkoncernen har sin bas i Eskilstuna. Verksamheten inom Front RK omfattar bland annat fasad-, balkong- och takarbeten. Genom rapid hyrställningar erbjuds uthyrning och montering av fasadställningar, klätterplattformar och väderskydd. SmartFront erbjuder samtidigt en patenterad ventilationslösning som vid renovering av fasader, ventilation och fönster på befintliga fastigheter kan ge energibesparingar på upp till 75 procent. Frontkoncernens kunder består främst av fastighetsägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Den har cirka 120 anställda och omsatte cirka 400 mkr verksamhetsåret 2019.

Genom förvärvet stärker Fasadgruppen sin position i Mälardalen, samtidigt som Fasadgruppen som helhet får möjlighet att utöka sitt hållbara erbjudande genom att sprida SmartFront till samtliga bolag i gruppen. Verksamheterna kommer drivas vidare under sina respektive varumärken Front, rapid hyrställningar och SmartFront, och all personal fortsätter som tidigare.

”Detta förvärv är en ny milstolpe för Fasadgruppen, både sett till storlek, men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppvärmning av fastigheter står för över 20 procent av Sveriges energianvändning, och i EU som helhet är 75 procent av alla fastigheter energiineffektiva. Som ett resultat krävs en mycket högre renoveringstakt för att kunna nå EU:s klimatmål 2030. Redan idag erbjuder Fasadgruppens bolag tilläggsisoleringar som kan ge energibesparingar på mellan 20-50 procent i enskilda fastigheter. Med SmartFront får vi nu tillgång till en patenterad teknik som både bidrar till ännu högre energibesparingar och samtidigt ger Fasadgruppen en unik produkt på marknaden”, säger Pål Warolin, vd och koncernchef för Fasadgruppen.

”I Frontkoncernen har vi byggt en stark marknadsposition genom att kombinera det gamla hantverket med nytänkande och innovativa lösningar. Fasadgruppen är Nordens största fasadkoncern och med det kommer ett stort ansvar, och vi ser fram mot att utbyta erfarenheter gällande såväl vårt hållbara erbjudande som andra områden med gruppens bolag. För Front RK, rapid hyrställningar och SmartFront är detta ett naturligt nästa steg i utvecklingen, och vi ser fram mot att bli en del av ett större sammanhang”, säger Niklas Karlsson, vd för Front RK.

Fasadgruppen förvärvar 100% av aktierna i Fasadrenoveringar Roland Karlsson i Mälardalen AB, Front RK AB, rapid hyrställningar AB samt SmartFront AB. Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket.

För mer information, och kontakter:
https://www.mynewsdesk.com/se/fasadgruppen-sverige/pressreleases/fasadgruppen-staerker-sin-position-i-maelardalen-genom-foervaerv-av-frontkoncernen-3039369