Karlberga Park

Karlberga Park

Karlberga Park -tilläggsisolering och puts
Plats: Södertälje
Beställare HMB Construction
År: 2008