Lagersberg, etapp II

Lagersberg, etapp II

Lagersberg, etapp II
Plats: Eskilstuna
Beställare: NCC
År:2013

FÖRE
Totalt 7st fastigheter som tilläggsisoleras och rivputsas. Vårt eget
putssystem Smartfront kommer att göras på en av fastigheterna.