Året börjar med mycket positiva nyheter. Tack för möjligheten innovativa Eskilstuna.

Läs mer på eskilstunanaringsliv.se