Konvertering till tvåstegstätning

Nu har vi tillsammans med en leverantör även en lösning för er som vill konvertera till en tvåstegstätad fasad. Önskar ni ett lufttätt och fuktsäker system? Då är detta lösningen. Fasadsystemet är patenterat och fasadskivan har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad utan miljöfarliga ämnen.