Hållbar renovering

Läs artikeln om hållbar renovering av miljonprogrammet i senaste numret av Husbyggaren.
Artikeln är skriven av Kristina Mjörnell, projektledare på SP.

Du kan läsa den i sin helhet på smartfront.se under artiklar.