Front hjälper Peab med att kontrollera och åtgärda enstegstätade fasader

Exempelhus vi kontrollerat är:
Lägenheter i Tunavallstornen, Eskilstuna
Kronskogen i Eskilstuna
Kv Reflexen med 13 villor i Jönköping