Boverket har presenterat nya kravnivåer för NNE-byggnader och vill se en sänkning av energianvändningen både vid nyproduktion och renovering från och med 2021.

Läs hela artikeln här >