Uppsala station

Uppsala station – Ny kalkputs
Plats: Uppsala
Beställare: Jernhusen
År: 2011