Munktellbadet

Munktellbadet

Var: Munktellstaden i Eskilstuna
Arbetet utfört år: 2016
System eller metod: Traditionell fasadmurning