Ludolf

Ludolf

Ludolf – tilläggsisolering, tjockputs
Plats: Storgatan, Västerås
Beställare: HMB Construction
År: 2009

Front anlitades för att tilläggsisolera 3 st. huskroppar enligt Paroc tjockputssystem som sedan avfärgades med en mineralisk stänkputs i smakfulla kulörer.

Ludolf_2