Kv Nomaden

Kv Nomaden

Kv Nomaden – tilläggsisolering, puts
Plats: Gamla busstationen, Eskilstuna
Beställare: PEAB
År: 2009

På Kv Nomaden i Eskilstuna anlitade PEAB Front RKAB för att tilläggsisolera, putsa & avfärga enligt Sto tjockputssystem med en Silicatfärg på toppen.